Wednesday, 23/10/2019 - 20:46|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ
  • ĐỀ KSCL HỌC THÊM HKI (18-19)
    | Trường THPT Đào Duy Từ | 40 lượt tải | 1 file đính kèm
    Đề thi do tổ chuyên môn NGữ văn biên soạn theo định hướng thi THPT QG
  • ĐỀ KSCL HỌC THÊM HKI (18-19)
    | Trường THPT Đào Duy Từ | 39 lượt tải | 1 file đính kèm
    Đề do tổ chuyên môn NGữ văn biên soạn theo định hướng thi THPT QG