Thursday, 27/06/2019 - 12:06|
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ
  • ĐỀ KSCL HỌC THÊM HKI (18-19)
    | Trường THPT Đào Duy Từ | 23 lượt tải | 1 file đính kèm
    Đề thi do tổ chuyên môn NGữ văn biên soạn theo định hướng thi THPT QG
  • ĐỀ KSCL HỌC THÊM HKI (18-19)
    | Trường THPT Đào Duy Từ | 23 lượt tải | 1 file đính kèm
    Đề do tổ chuyên môn NGữ văn biên soạn theo định hướng thi THPT QG